Event

WorkShop: Culture and its impact. Is it possible to measure it?

Show on Google Maps

Stara trznica © Stara trznica

For Slovak scroll down.

Culture and its impact. Is it possible to measure it?

This invite-only workshop on the cultural activities in the public space and engaged art in the public space, held in Slovak, is followed by discussion on the same topic.

What are the options of cooperation between the artistic community and civil society? Can culture offer instruments for public policy creation? Can we measure the impact of culture on public life at all? Last, but not least, can we prepare revitalization and improvements in function on the SNP square with help of the art?

For further inquiries, please contact: veronika@staratrznica.sk


Slovak:

Kultúra a jej vplyv. Je možné ho zmerať?

Pozývame vás na workshop zameraný na kultúrne aktivity v rámci verejných priestorov a angažované umenie vo verejnom priestore.

Aké sú možnosti spolupráce medzi umeleckou obcou a občianskym sektorom?
Môže kultúra ponúknuť nástroje pre tvorbu verejných politík?
Vieme vôbec merať dopad kultúry na verejný život?
A v neposlednom rade, vieme si predstaviť revitalizáciu a sfunkčnenie Námestia SNP aj za pomoci umenia?

Workshop je na pozvánky a po jeho ukončení bude nasledovať verejná diskusia s rovnakým názvom a témou, na ktorú ste srdečne pozvaní.

----------

1. časť: Umenie spolupráce

Občiansky sektor ako aj angažovaní umelci svojou činnosťou reagujú najmä na prevládajúcu situáciu v spoločnosti. Napriek tomu, že sú ich postupy odlišné, existuje priestor na spoluprácu. Umelecká obec totiž dokáže svojimi výstupmi napríklad účinne rozprúdiť diskusiu, či pritiahnúť pozornosť verejnosti a upriamiť ju na odkaz občianskeho sektora. Rovnako vie prispieť k podnecovaniu samotnej občianskej participácie. Aké sú teda možnosti spolupráce medzi umeleckou obcou a občianskym sektorom? Aké nástroje/mechanizmy môže umenie-kultúra ponúknuť pre proces občianskej participácie na veciach verejných, alebo priamo na tvorbe verejných politík? A veľmi konkrétne - vieme si predstaviť revitalizáciu a sfunkčenie Námestia SNP aj za pomoci umenia?

2. časť: Ako efektívne vieme spolupracovať s umelcami?

V súčasnej dobe vo všeobecnosti prevláda snaha formulovať a implementovať riešenia, resp. politiky založené na dôkazoch (evidence-based policies). Ako sa však dá s takouto požiadavkou vysporiadať v oblasti, ktorej dopad je často neuchopiteľný - navyše, ak je súčasné ponímanie kultúry veľmi široké a môžeme dokonca nachádzať dichotómie ako je formálne/neformálne umenie alebo vysoká/nízka kultúra? Meranie dopadu kultúry sa vníma v komunite akademikov, ako aj medzinárodných organizácií problematicky. UNESCO, ako organizácia, ktorá sa venuje kultúrnym štatistikám už od roku 1986, dokonca nazvala jednu zo svojich publikácií „Meranie nemerateľného: Vplyv kultúry na rozvoj“. Ako nemenej náročné sa ukazuje aj meranie kultúrnej angažovanosti. V čom spočíva najväčší problém? Ako vieme vôbec zúžitkovať meranie dopadu kultúry?

Pre prípadné dopyty, prosím kontaktujte: veronika@staratrznica.sk

English:

This invite-only workshop on the cultural activities in the public space and engaged art in the public space, held in Slovak, is followed by discussion on the same topic.

What are the options of cooperation between the artistic community and civil society? Can culture offer instruments for public policy creation? Can we measure the impact of culture on public life at all? Last, but not least, can we prepare revitalization and improvements in function on the SNP square with help of the art?

For further inquiries, please contact: veronika@staratrznica.sk